De stichting Holland Stellenbosch Medical Foundation is een non-profit organisatie die mensen in de rurale gebieden en in de sloppenwijken van de grote steden in Zuid-Afrika, betere toegang tot medische zorg wil geven.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation doet dat door gemotiveerde en getalenteerde studenten, die zelf hun opleiding tot ruraal arts niet kunnen betalen, financieel te ondersteunen.

Werken als arts na de HSMF beurs

In ruil daarvoor verplichten deze studenten zich, voor de duur dat zij een HSMF beurs ontvangen, als arts te gaan werken in een ruraal gebied.
Hiermee willen we de toegang tot medische zorg verbeteren en de trek naar de grote steden (urbanisatie) en migratie voorkomen. We bieden financiële ondersteuning aan individuele studenten om daardoor grote aantallen mensen in de allerarmste gebieden toegang te geven tot gezondheidszorg.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation levert hiermee een belangrijke bijdrage bij de preventie en bestrijding van besmettelijke ziekten zoals AIDS en Tuberculose.

In gebieden waar rurale artsen actief zijn is er sprake van en uplifting van een heel gebied en empowerment van de mensen die er wonen.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation heeft zich tot doel gesteld om jaarlijks 25 nieuwe studenten, die aan strenge eisen moeten voldoen, financieel te ondersteunen waardoor zij hun studie tot ruraal arts kunnen voltooien.

Op deze manier krijgen per jaar >200.000 mensen extra toegang tot medische zorg. Uw hulp is daarbij nodig.

Anderen over ons

Ek is Adriëtte De Bruin en ek kom van een klein maar dog pragtige plattelandse dorpie genaamd Ceres. Vandat ek 6 jaar oud was droom ek daarvan om een dokter te word. Dis een groot voorreg om my droom te verwesenlik en daarom is ek so verheug om in aanmerkingte kom vir dië spesifieke beurs. Aangesien ek groot geword het op die platteland wil ek graag weer gaan terugploeg sodra ek my graad verwerf het. Ek ook eendag spesialiseer in Huisartskunde. My Alma Mater is HoÎrskool Charlie Hofmeyr op Ceres.

Adriëtte de Bruin

De Mr. Willem Bakhuys Roozeboom Stichting heeft als doelstelling de bestrijding van tuberculose en andere longaandoeningen in Nederland en daarbuiten. De Holland Stellenbosch Medical Foundation is al jaren actief op het gebied van de bestrijding van tuberculose in Zuid Afrika. De activiteiten en inspanningen van de Foundation passen goed binnen de doelstellingen van onze stichting. Al vanaf 2002 verleent onze stichting subsidies aan de Holland Stellenbosch Medical Foundation ten behoeve van uiteenlopende projecten. Een vroegtijdige signalering van tbs besmetting, met name in rurale gebieden, is van het grootste belang. Daarbij spelen rurale artsen een essentiële rol. Het is dan ook zaak dat de opleiding van dergelijke artsen wordt veilig gesteld. Wij dragen daar graag aan bij.

J.W. Bakhuys Roozeboom (voorzitter), Mr.Willem Bakhuys Roozeboom Stichting

Een woordvoerder van de Trifid Foundation noemt als voornaamste reden om de Holland Stellenbosch al sinds 2012 financieel te ondersteunen: Het HSMF project is Simpel, Duidelijk, Low Cost en heeft Maximale Impact. Op deze manier wil de Trifid Foundation jonge getalenteerde artsen in opleiding een steun in de rug geven en een bijdrage leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van Zuid-Afrika tot in de verste uithoeken.

Woordvoerder Trifid Foundation, Trifid Foundation

Bieden van duurzame hulp

Hulp aan mensen in nood vindt traditioneel vaak plaats in de vorm van de levering van voeding, medicijnen, goederen of geld.
Daarmee worden acute problemen opgelost. Deze vorm van hulp is niet altijd even duurzaam. Als de nood hoog is moet er direct hulp geboden worden, maar wel in combinatie met onderwijs en kennisoverdracht, zodat problemen in een land structureel opgelost kunnen worden.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation helpt mensen op te leiden door beurzen beschikbaar te stellen aan gemotiveerde en getalenteerde jonge mensen die zelf hun opleiding tot ruraal arts niet kunnen bekostigen.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation is trots op de behaalde resultaten

0
studenten zijn ondersteund
0
beursjaren werden gefinancierd
0
artsen zijn afgestudeerd
0
mensen extra toegang tot zorg gegeven

In 2021, het jaar dat HSMF 20 jaar bestaat, willen wij jaarlijks 25 nieuwe studenten de kans geven om met behulp van ons beurzenprogramma hun studie tot ruraal arts af te ronden.

Donateur of vrijwilliger worden

Voor de realisatie van onze doelstelling is het belangrijk dat meer mensen, instellingen, vermogensfondsen en bedrijven geïnformeerd worden over onze activiteiten en het directe maar ook indirecte belang voor onze eigen samenleving. Word donateur of vrijwilliger.

Bent u overtuigd en wilt u de stichting steunen? Kies dan voor een directe donatie met iDEAL van 10 euro. Het kost u nog geen minuut!

Totaal: € -