Artsen die tot ruraal arts opgeleid zijn, doen en kunnen meer dan huisartsen in de stedelijke gebieden. Omdat behandelcentra vaak op grote afstand beschikbaar zijn, verrichten zij handelingen die normaliter aan specialistische artsen voorbehouden zijn.

Door tijdige diagnose en behandeling kunnen zij veel onnodig lijden voorkomen, zij hebben ook een belangrijke rol bij het voorkomen en de verspreiding van besmettelijke ziektes zoals AIDS en Tuberculose.

Rurale artsen spelen ook een belangrijke rol bij het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne en preventie van besmettelijke ziektes.

Naast alle medische aspecten zijn rurale artsen belangrijk bij het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen op het platteland en sloppenwijken van de grote steden. In gebieden waar rurale artsen actief zijn is er vaal sprake van een “uplifting” van het gehele gebied  en empowerment van de mensen die er wonen.

Rurale artsen hebben ook een positieve adviesrol voor ouders bij de keuze om hun kinderen wel of niet onderwijs te laten volgen. Een ruraal arts is een voorbeeld voor anderen wat je met studie kunt bereiken.