Voor het bekostigen van een studie zijn er in Zuid-Afrika in principe een drietal mogelijkheden:

  • Studenten kunnen zelf voor financiering zorgdragen.
  • Studenten kunnen een studiebeurs bij de NSFAS aanvragen.
  • Studenten maken gebruik van een beurzenprogramma van de Holland Stellenbosch Medical Foundation of een andere instelling die zich voor achtergestelde mensen inzet.

Zuid-Afrika telt ongeveer 660.000 studenten die uit 21 universiteiten kunnen kiezen. Jaarlijks stromen er zo ‘n 150.000 nieuwe studenten op de universiteiten in, ongeveer 1250 studenten (< 1%) kiezen voor een studie geneeskunde. Veel te weinig om de grote gezondheidsproblemen adequaat aan te kunnen pakken.

Zelf financieren van een studie

Ruim 30% van alle academische studenten kunnen hun studie zelf financieren. Zij doen dat met de hulp van familie, het bedrijfsleven en commerciële financiële instellingen. Door veranderde omstandigheden zoals werkeloosheid, ziekte en vroegtijdig overlijden van familie valt financiering soms weg of worden leningen via commerciële financiële instellingen opgeschort of zelfs opgezegd. Als studenten dan toch hun studie voort willen zetten, zijn zij afhankelijk van de NSFAS of charitatieve instellingen, zoals de Holland Stellenbosch Medicial Foundation.

De National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) De NSFAS is een publiekrechtelijke instantie, die voornamelijk door het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Education and Training gefinancierd wordt. Zij verstrekken leningen aan studenten die aan één van Zuid-Afrika’s openbare onderwijs instellingen academische onderwijs kunnen en willen volgen maar dat om financiële redenen niet kunnen. O.a. omdat er onvoldoende geld beschikbaar is om alle aanvragen voor een beurs te honoreren, maar ook door een enigszins chaotische administratie, wordt over slechts ca. 50% van alle aanvragen positief beslist. Jaarlijks worden er ca. 400.000 beurzen toegekend.

Staatsleningen moeten door de studenten na beëindiging van hun studie terugbetaald worden, door een hoge officiële  werkeloosheid van bijna 28%, sommigen spreken van een werkeloosheid in bepaalde sectoren van wel 50%, voor veel afgestudeerden is dat een probleem. Al vroeg in het leven krijgen mensen te maken met schuldenproblematiek die vaak verdere ontwikkeling in de weg staat. Voor de Zuid-Afrikaanse overheid is het ook een probleem omdat het uitgeleende geld moeilijk of niet in de staatskas terugvloeit met als gevolg nog meer druk op te toch al krappe financiële middelen.

Alleen medische Studenten die hun studie zelf niet (meer) kunnen financieren, niet in aanmerking komen voor een beurs van de NSFAS of financiële problemen willen voorkomen bij het terugbetalen van hun lening kunnen onder strikte voorwaarden een studiebeurs voor de laatste drie jaar van hun studie, bij de Holland Stellenbosch Medical Foundation aanvragen, deze zijn:

  • Zij moeten belangstelling hebben voor de rurale geneeskunde
  • Zij moeten hun studie aan de Universiteit van Stellenbosch/ Ukwanda Centre for rural Health doen
  • Zij moeten goed gemotiveerd zijn en eerder goede studieresultaten hebben behaald.
  • Zij moeten bereid zijn om voor het aantal jaren dat zij een beurs van de Holland Stellenbosch Medical Foundation hebben gekregen, als ruraal arts op het platteland of in een sloppenwijk van een van de grote steden te werken.
  • Studenten die hun studie niet succesvol af ronden moeten het bedrag van de studiebeurs inclusief wettelijke rente terug betalen.