Disclaimer

De website van Holland Stellenbosch Medical Foundation is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van de Holland Stellenbosch Medical Foundation, kan het gebeuren dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van de Holland Stellenbosch Medical Foundation of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van de Holland Stellenbosch Medical Foundation te kunnen raadplegen.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor de Holland Stellenbosch Medical Foundation geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Op de website van de Holland Stellenbosch Medical Foundation staan links naar websites van derden.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van de Holland Stellenbosch Medical Foundation blijven te allen tijde voorbehouden aan de Holland Stellenbosch Medical Foundation. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Holland Stellenbosch Medical Foundation.

Verwerking persoonsgegevens

De Holland Stellenbosch Medical Foundation behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Holland Stellenbosch Medical Foundation verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending) en bij een bezoek aan De Holland Stellenbosch Medical Foundation. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de donateurs- en financiƫle administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om de mensen als betrokkenen op de hoogte te houden van het werk van De Holland Stellenbosch Medical Foundation, dienstverlening en activiteiten.

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de email nieuwsbrieven, of De Holland Stellenbosch Medical Foundation hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar De Holland Stellenbosch Medical Foundation. De Holland Stellenbosch Medical Foundation verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.