De Holland Stellenbosch Medical Foundation is, om haar doelstellingen te kunnen realiseren, afhankelijk van fondsen, instellingen, bedrijven en particulieren.

Doelstelling

Onze doelstelling is om ieder jaar 25 nieuwe artsen aan het HSMF beurzenprogramma deel te kunnen laten nemen. Hierdoor krijgen jaarlijks >200.000 van de allerarmsten en kansloze inwoners van de sloppenwijken van de grote steden en de niet stedelijke gebieden in Zuid-Afrika extra toegang tot noodzakelijke medische zorg en daarmee perspectief in het leven.

Township

Voor het jaarlijks realiseren van onze doelstelling is een bedrag nodig van € 350.000,-. Dat is per inwoner die extra toegang krijgt tot medische zorg, een investering van < € 2,-.
Het HSMF beurzenprogramma is zeer effectief en duurzaam gebleken; met een relatief kleine investering per student worden bevolking en studenten empowered en is de impact op de bereikbaarheid van medische zorg groot.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation heeft de ANBI status, giften zijn fiscaal aftrekbaar. Donateurs die ons al jaren steunen omschrijven ons initiatief als:

 • Simpel, duidelijk, low cost en heeft maximale impact.
 • Wij willen jonge getalenteerde artsen steunen en op die manier een bijdrage leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van Zuid-Afrika tot in de verste uithoeken.
 • Het beurzen project is één van de beste kleinschalige projecten van empowerment.
 • Met een relatief klein bedrag krijgt een student de kans zichzelf te ontwikkelen met een grote impact op de gezondheid van velen.

Redenen genoeg om ook donateur te worden!

U kunt als donateur op vele manieren helpen door middel van:

 • Een éénmalige donatie op rekening NL80FVLB 0699052939 t.n.v. HSMF
 • Een vaste maandelijkse, periodieke of jaarlijkse donatie door middel van een automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken
 • Belastingvrij schenken. Lees hier meer over op de website van de belastingdienst.
 • Een lijfrente
 • Bedrijfs sponsorship als waardevolle invulling van het Maatschappelijk Verantwoord ondernemen ( MVO )
 • De opbrengst van verjaardag, jubileum of anders te schenken
 • Schenken bij testament

Alle manieren van schenken, grote en kleine donaties helpen om de doelstellingen te realiseren, als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Holland Stellenbosch Medical Foundation: info@hollandstellenbosch.nl