De rurale arts en empowerment van de Zuid-Afrikaanse bevolking

Empowerment van achtergestelde groepen is een actueel onderwerp, ook in Zuid-Afrika. Maar wat betekent empowerment? En welke invloed heeft een ruraal arts en de Holland Stellenbosch Medical Foundation op dat proces?

De aanwezigheid van rurale artsen zorgt ervoor dat ziekten sneller gediagnosticeerd worden en mensen voorlichting krijgen over preventie en hygiëne. De aanwezigheid van rurale artsen, die vaak zelf uit een achtergesteld gebied komen, is een voorbeeld van het feit dat jonge mensen zich kunnen ontwikkelen tot een hoger niveau en daarmee betere controle over hun eigen bestaan hebben.

Voor empowerment bestaan veel definities. Voor de Holland Stellenbosch Medical Foundtion is empowerment: Iemand tot iets in staat stellen, de eigen capaciteiten kunnen benutten en ontwikkelen om daarmee in economisch, sociaal en politiek opzicht actief gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt.

Rurale artsen

Het belang van ruraal opgeleide artsen.

Artsen die tot ruraal arts opgeleid zijn, doen en kunnen meer dan huisartsen in de stedelijke gebieden.
Omdat behandelcentra vaak slechts op grote afstand beschikbaar liggen, is het vaak ook noodzakelijk om o.a. kleine operaties uit te voeren en gecompliceerde bevallingen te kunnen doen. Behandelingen die normaliter door specialisten gedaan worden.

Zij hebben ook een belangrijke rol bij het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne en preventie van besmettelijke ziekten. HIV infecties en Tuberculose komen nergens ter wereld meer voor dan in Zuid-Afrika. Naast alle medische aspecten zijn rurale artsen belangrijk bij het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen op het platteland en de sloppenwijken van grote steden. In gebieden waar rurale artsen actief zijn is er vaak sprake van een ‘uplifting’ van de omgeving en empowerment van de mensen die er wonen.

Er ontstaan ook functies voor verpleegkundigen en andere gezondheidsmedewerkers die allen tezamen zorgen voor betere leefomstandigheden en economische activiteit. Rurale artsen hebben ook een positieve adviesrol voor ouders bij de keuze om hun kinderen wel of niet onderwijs te laten volgen. Een ruraal arts is een voorbeeld voor anderen van wat je met studie kunt bereiken.

Door de Holland Stellenbosch Medical Foundation te steunen, ondersteunt u direct de kansarme bevolking van Zuid-Afrika in het proces van Empowerment.

Help ons helpen en doneer