Ethiek

De Holland Stellenbosch Medical Foundation is een stichting die ethiek hoog in het vaandel heeft staan. Studenten worden nooit op ras, geloof, afkomst of geslacht geselecteerd. Toekenning van een studiebeurs geschiedt enkel en alleen op door het bestuur opgestelde en toetsbare criteria.

Onze Missie

Ieder mens heeft recht op medische zorg. Het is een belangrijke voorwaarde bij het verbeteren van leefomstandigheden van mensen waar ook ter wereld.

Wij doen dat door een bijdrage te leveren aan het opleiden van rurale artsen en daaruit voortvloeiend de waarborg van kwaliteit, continuïteit en toegang van de patiëntenzorg.

Huisartsenpost

Onze Visie

De  visie van de Holland Stellenbosch Medical Foundation is, dat ieder mens toegang krijgt tot medische zorg. Dat elk dorp  z’n eigen dokter heeft waardoor de Zuid-Afrikaanse bevolking  gezonder  wordt en meer perspectief krijgt in hun leven.

Wij doen dat door ondersteuning te bieden aan studenten van het opleidingsinstituut Ukwanda Centre for Rural Health in Worcester in Zuid-Afrika.

Ukwanda is in 2002 door de Universiteit van Stellenbosch opgericht, met als doel de gezondheidszorg te verbeteren voor de arme bevolking in de rurale gebieden en sloppenwijken van de grote steden in Zuid-Afrika.

Onze Doelstelling

De Holland Stellenbosch Medical Foundation stelt zich ten doel om jaarlijks ca. 25 nieuwe studenten te ondersteunen bij de afronding van hun studie tot arts. Zij doet dat o.a. door geselecteerde, goed gemotiveerde en getalenteerde studenten, die anders geen studie kunnen bekostigen, gedurende de laatste 3 jaar van hun studie financieel te ondersteunen.

Studenten verplichten zich om na het afronden van hun studie minimaal 3 jaar in rurale gebieden te werken. Hierdoor krijgen per jaar ca. 200.000 mensen extra toegang tot zorg.

Help ons helpen en doneer