De Holland Stellenbosch Medical Foundation, opgericht in 2001 bestaat uit een gedreven en enthousiast bestuur en vrijwilligers. Zij zetten zich met veel ambitie en passie in om studenten in Zuid-Afrika, die anders hun studie tot ruraal arts niet zouden kunnen bekostigen, financieel te ondersteunen. Zowel bestuur als vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Doelstellingen verwezenlijken

De Holland Stellenbosch Medical Foundation heeft geen winst oogmerk en streeft ernaar om voldoende kapitaal aan te houden om haar doelstellingen te verwezenlijken en om aan haar verplichtingen op de langere termijn te kunnen voldoen.

Veldbezoek artsen

Optimaal inzetten sponsorgeld

De Holland Stellenbosch Medical Foundation hecht veel waarde aan transparantie en het optimaal inzetten van sponsorgelden.
Het is o.a. daarom dat een bestuurslid in Zuid-Afrika aanwezig is voor de feedback met betrekking tot de selectie van studenten, contacten met de Universiteit en controle op de studieresultaten.

Het bestuur van de Holland Stellenbosch Medical Foundation bestaat uit een 6-tal onbezoldigde bestuursleden afkomstig uit de medische- en zakenwereld. Een aantal bestuursleden heeft een deel van hun opleiding in Kaapstad genoten, anderen hebben langere tijd in Zuid-Afrika gewoond, of kennen het land door bezoeken aan dat land. Allemaal delen zij de passie voor Zuid-Afrika en haar bevolking, het is daarom dat zij zich met veel enthousiasme inzetten om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.

Help ons helpen en doneer