Waarom helpen

Slechts ca.1200 artsen kiezen voor de opleiding geneeskunde. Veel te weinig voor een bevolking die > 56 miljoen mensen telt en nu al over te weinig artsen beschikt. Een probleem dat nog steeds groter wordt, omdat de bevolking met ca. 1,3% per jaar groeit.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation vindt dat ieder mens recht heeft op medische zorg. Goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen, waar ook ter wereld. Zuid-Afrika heeft te maken met belangrijke uitdagingen bij de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals HIV/Aids en Tuberculose, maar ook met de behandeling van trauma’s als gevolg van drugsgebruik en criminaliteit.

De incidentie van genoemde ziekten is wereldwijd in Zuid-Afrika het hoogste en kunnen door migratie van mensen ook voor andere landen een bedreiging worden. Deze ziekten moeten zoveel mogelijk in het land waar zij ontstaan bestreden worden, door een groot gebrek aan rurale artsen, lukt dat in Zuid-Afrika nog onvoldoende. Holland Stellenbosch Foundation helpt dit te verbeteren door het verstrekken van beurzen aan studenten geneeskunde.

Huisartsenpost

Ek is Adriëtte De Bruin en ek kom van een klein maar dog pragtige plattelandse dorpie genaamd Ceres. Vandat ek 6 jaar oud was droom ek daarvan om een dokter te word. Dis een groot voorreg om my droom te verwesenlik en daarom is ek so verheug om in aanmerkingte kom vir dië spesifieke beurs. Aangesien ek groot geword het op die platteland wil ek graag weer gaan terugploeg sodra ek my graad verwerf het. Ek ook eendag spesialiseer in Huisartskunde. My Alma Mater is HoÎrskool Charlie Hofmeyr op Ceres.

Adriëtte de Bruin

De Mr. Willem Bakhuys Roozeboom Stichting heeft als doelstelling de bestrijding van tuberculose en andere longaandoeningen in Nederland en daarbuiten. De Holland Stellenbosch Medical Foundation is al jaren actief op het gebied van de bestrijding van tuberculose in Zuid Afrika. De activiteiten en inspanningen van de Foundation passen goed binnen de doelstellingen van onze stichting. Al vanaf 2002 verleent onze stichting subsidies aan de Holland Stellenbosch Medical Foundation ten behoeve van uiteenlopende projecten. Een vroegtijdige signalering van tbs besmetting, met name in rurale gebieden, is van het grootste belang. Daarbij spelen rurale artsen een essentiële rol. Het is dan ook zaak dat de opleiding van dergelijke artsen wordt veilig gesteld. Wij dragen daar graag aan bij.

J.W. Bakhuys Roozeboom (voorzitter), Mr.Willem Bakhuys Roozeboom Stichting

Een woordvoerder van de Trifid Foundation noemt als voornaamste reden om de Holland Stellenbosch al sinds 2012 financieel te ondersteunen: Het HSMF project is Simpel, Duidelijk, Low Cost en heeft Maximale Impact. Op deze manier wil de Trifid Foundation jonge getalenteerde artsen in opleiding een steun in de rug geven en een bijdrage leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van Zuid-Afrika tot in de verste uithoeken.

Woordvoerder Trifid Foundation, Trifid Foundation

De voormalige Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Nederland, de heer Peter Goosen heeft dat als volgt samengevat: Het Holland Stellenbosch Medical Foundtion beurzenproject is een van de beste kleinschalige projecten van empowerment: met een relatief klein bedrag ontwikkelt een student zich met grote impact op de gezondheid van velen.

Hoe kunt u helpen?

Nog meer redenen om te helpen

  • Zuid-Afrika is een land met veel potentie
  • Armoede, conflicten en gebrek aan onderwijs zorgen voor stagnatie in de ontwikkeling
  • Met goede medische zorg blijven de mensen gezond en kunnen door opleiding te volgen en te werken een belangrijke bijdrage leveren bij het verbeteren van de economische omstandigheden en de ontwikkeling van een land.
  • Betere medische zorg in rurale gebieden helpt de trek naar de grote steden te voorkomen en helpt bij de ontwikkeling van die gebieden.

Help ons helpen en doneer