Proces van toekenning en controle van studiebeurzen

De Holland Stellenbosch Medical Foundation selecteert studenten die voor een beurs in aanmerking willen komen nooit op ras, kleur, geloof, geslacht of afkomst.

Alleen studenten die zelf of waarvan de familie niet in staat is om de studie te financieren kunnen in aanmerking komen voor een studiebeurs van de Holland Stellenbosch Medical Foundation.

Alle aanvragen worden door het UKWANDA Center for Rural Health en ons bestuurslid in Zuid-Afrika beoordeeld.

Alleen studenten met eerder behaalde goede resultaten, motivatie en de bereidheid om als praktiserend arts in een plattelands- of achtergesteld gebied te willen werken, komen in aanmerking.

Arts in opleiding

Studiebeurs

Studiebeurzen worden in principe alleen voor de laatste drie jaar van hun studie verstrekt.

Onderdeel van het selectieproces is dat een student schriftelijk reageert op een 5-tal vragen over motivatie en hoe de student zijn rol als toekomstig arts ziet.

Pas nadat de student en zijn of haar ouders of voogd de studieovereenkomst voor akkoord getekend hebben wordt het geld op een studentenrekening bij de Universiteit overgemaakt.

De studiebeurs van ca. 5.000 euro kan alleen aangewend worden ter dekking van de kosten van het collegegeld, huisvesting en studieboeken.
Het geld voor een studiebeurs wordt via een trustaccount bij een notaris in Kaapstad naar het Universiteitsaccount, dat aan een student gekoppeld is, overgemaakt.

Gedurende de tijd dat een student een beurs van de Holland Stellenbosch Medical Foundation ontvangt heeft ‘onze man’ in Zuid-Afrika regelmatig contact met zowel de studenten als het opleidingsinstituut over de voortgang van de studie en de studieresultaten.

Studenten die vroegtijdig hun studie beƫindigen of niet aan de verplichting kunnen voldoen om als arts in een plattelands- of achtergesteld gebied te werken, moeten conform de studieovereenkomst het bedrag van de studiebeurs met rente terugbetalen.

Studenten verplichten zich bij het aanvaarden van de beurs van Holland Stellenbosch Medical Foundation een ‘motivational talk’ te houden op hun oude middelbare school.

Help ons helpen en doneer