De HSMF biedt ondersteuning aan studenten van het opleidingsinstituut Ukwanda Centre for Rural Health in Worcester in Zuid-Afrika.
Ukwanda is in 2002 door de Universiteit van Stellenbosch opgericht, met als doel de gezondheidszorg te verbeteren voor de arme bevolking in de rurale gebieden en sloppenwijken van de grote steden in Zuid-Afrika.

HSMF doet dat door geselecteerde, goed gemotiveerde en getalenteerde studenten, die anders geen studie kunnen bekostigen, gedurende de laatste 3 jaar van hun studie financieel te ondersteunen.
Studenten verplichten zich om na het afronden van hun studie minimaal 3 jaar in rurale gebieden te werken. Hierdoor krijgen per jaar ca. 200.000 mensen extra toegang tot zorg.

Ruraal gebied

Het belang van ruraal opgeleide artsen in Zuid-Afrika

Artsen die tot ruraal arts opgeleid zijn, doen en kunnen meer dan huisartsen in de stedelijke gebieden. Omdat behandelcentra vaak slechts op grote afstand beschikbaar zijn, verrichten zij kleine operaties en handelingen die normaliter aan specialistische artsen voorbehouden zijn.

Door tijdige diagnose en behandeling kunnen zij veel onnodig lijden voorkomen. Rurale artsen hebben ook een belangrijke rol bij het voorkomen en de verspreiding van besmettelijke ziekten zoals AIDS en Tuberculose.

Rurale artsen spelen een belangrijke rol bij het geven van voorlichting op het gebied van hygiƫne en preventie van besmettelijke ziekten.
Naast alle medische aspecten zijn rurale artsen belangrijk bij het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen op het platteland en in de sloppenwijken van de grote steden. In gebieden waar rurale artsen actief zijn is er vaak sprake van een ‘uplifting’ van het gehele gebied en empowerment van de mensen die er wonen.

Rurale artsen hebben ook een positieve adviesrol voor ouders bij de keuze om hun kinderen wel of niet onderwijs te laten volgen. Een ruraal arts is een voorbeeld voor anderen wat je met studie kunt bereiken.