Meer dan de helft van de bevolking van Zuid-Afrika woont in rurale gebieden. De gezondheidszorg in deze gebieden is een voortdurende zorg en een sociale uitdaging. Een van de initiatieven die dit probleem aankaart komt van een tweetal Nederlandse longartsen, Stijn Mol en Maarten van Nierop.

Ca. 30 jaar geleden volgde Stijn Mol en Maarten van Nierop een deel van hun opleiding tot longarts in het Tygerberg Ziekenhuis in de buurt van Kaapstad. In deze periode maakten zij kennis met de vaak slechte en ontoegankelijke medische zorg voor de kansarme bevolking in en rond Kaapstad. Na een lang verblijf en vele bezoeken aan Zuid-Afrika, voelden beide artsen een sterke behoefte om iets voor het land terug te doen, het land dat hen zoveel mogelijkheden had geboden.

Door hun verblijf in de Kaap kennen zij de lokale situatie goed. Met hun ervaringen zetten zij zich nu in, samen met een aantal vrijwilligers, om de doelstellingen van de Holland Stellenbosch Medical Foundation te verwezenlijken.

Medische opleiding

Groei naar volwaardig beurzenprogramma

Het oorspronkelijke plan was om vanuit Nederland projecten te financieren ten behoeve van het Ukwanda Centre for Rural Health, onderdeel van de Universiteit van Stellenbosch.

In 2001 hebben beide artsen de Holland Stellenbosch Medical Foundation opgericht. Het oorspronkelijke plan was om projecten te financieren ten behoeve van het Ukwanda Centre for Rural Health in Worcester, Zuid-Afrika. In 2006 besloten de oprichters voor een meer gerichte aanpak en in 2008 introduceerden zij het Holland Stellenbosch beursprogramma, gericht op studenten met belangstelling voor de rurale gezondheidszorg en achtergestelde gemeenschappen.

Pilot

Ruth

In 2007 werd een pilotproject gestart. Ruth Jennilee Williams was de eerste student die van de Holland Stellenbosch Medical Foundation een beurs kreeg. Met behulp van de beurs kon Ruth als arts afstuderen. Ruth heeft een aantal jaren als ruraal arts gewerkt. Zij is nu werkzaam als huisarts in een kleine dorpsgemeenschap en draagt daarmee bij om de toegang tot medische zorg aan duizenden mensen in de regio te verbeteren.

Wat heel klein begon is nu uitgegroeid tot een beurzenprogramma dat in 2017 alleen al 28 beursjaren gefinancierd heeft.

Help ons helpen en doneer

Bekijk hier ons Jaarverslag 2018